Tạp chí công nghệ Việt Nam

ÁO DÀI – TRUYỀN THỐNG VÀ HIỆN ĐẠI

1.ÁO DÀI TAY THƯỜNG

Áo dài là loại y phục dành cho nữ nhiều hơn nam. Áo dùng làm trang phục công sở, đồng phục đi học đi chơi, mặc để tiếp khách hoặc để bán hàng. Loại y phục này mặc với quần lụa hoặc vải mềm, dưới chân đi hài, guốc hay giày. Chiếc áo dài có phần trên ôm sát thân, từ eo trở xuống, hai vạt mềm mại trên đôi ống quần.

Áo dài tay thường có vai liền, đường nối ở giữa bắp tay. Dài tay được chia ra khúc tay ngoài và khúc tay trong.

 1. Số đo mẫu

Dài áo

:120cm

Hạ eo sau

: 35cm

Hạ eo trước

: 39cm

Hạ ngực

: 23cm (đo từ chân cổ ngang đường sống vai đến đầu ngực)

Dang ngực

: 18cm

Vòng cổ

: 32cm

Vòng ngực

: 80cm : 60cm : 84cm : 32cm

Vòng eo

Vòng mông

Vòng nách

Dài tay

: 68cm

Bắp tay

: 22cm

Ngang cửa tay

: 9cm

 1. Phương pháp tính vải
 • Khổ 90 cm : Người bình thường :2(dài áo + lai) = 260 cm đến 270

Người mập :2(dài áo + lai) + khúc tay ngoài = 300 cm đến 310 cm.

 • Khổ 120 cm : 2 (dài áo + lai) = 260 cm đến 270

Hình. Áo dài miền trung

>>> Xem thêm: Áo bà ba – chưa bao giờ lỗi mốt

      2. Phương pháp thiết kế

Xếp vải: Biên vải đo vào bằng ^ dài tay + 2cm đường may. xếp vải giống áo bà ba tay thường.

 • Thân sau (Hình C.1.2)
 • Dài sau = 120 – (4) + 3 cm lai = 119cm.
 • Hạ nách = Nách/2 = 16cm.
 • Hạ eo = 35cm.
 • Hạ mông = Hạ eo/2 = 17,5cm.
 • Vẽ khúc tay trong :

+ Khúc tay trong = Dài tay/2 = 34 cm + Ngang bắp tay sau = Bắp tay/2 + 1,5 = 11 + 1,5 = 12,5cm.

+Ngang ngực sau = Ngực/4 + 0,5 = 20,5cm.

+ Nối điểm ngang ngực và bắp tay, vẽ đường sườn tay.

 • Vẽ đường sườn áo :

+ Ngang eo sau = Eo/4 + 3 = 18 cm.

+ Nối từ ngực đến eo, vẽ đường sườn.

 • Vẽ tà áo:

+ Ngang mông sau = Mông/4 + 1 = 22cm.

+ Ngang tà sau = Ngang mông sau + 3 = 25cm.

+ Nối từ eo đến mông , vẽ cong khoảng 0,5 cm + Nối thẳng từ mông đến lai, giảm lai 1cm.

Hình. Áo dài miền Bắc

Thân trước liền đến thân sau qua đường dài tay

 • Dài trước = Dài sau + 4 cm chiết ngực = 119 + 4 = 123cm.
 • Ngang bắp tay trước = Ngang bắp tay sau.
 • Hạ nách trước = Hạ nách sau = 16cm.
 • Hạ ngực = 23cm.
 • Dang ngực = 18cm /2 = 9 cm
 • Vẽ khúc tay trong :

+ Khúc tay trong = Dài tay/2 = 34 cm

+ Ngang bắp tay trước = Bắp tay/2 + 1,5 = 11 + 1,5 = 12,5cm.

+ Ngang ngực trước = Ngực/4 + 2,5 = 22,5cm.

+ Nối điểm ngang ngực và bắp tay, vẽ đường sườn tay.

>>> Có thể bạn quan tâm: Chụp ảnh nghệ thuật trong studio

 • Vẽ đường sườn áo

+ Ngang eo trước = Eo/4 + 3 = 20,5cm.

+ Nối từ ngực đến eo, vẽ đường sườn.

 • Vẽ tà áo:

Áo dài có 3 loại tà là tà Nam, tà Trung, tà Bắc. Ba loại này khác nhau chủ yếu về phương pháp may và cách gia đường may còn phương pháp thiết kế thì giống nhau.

+ Ngang mông trước = Mông/4 + 1 = 22cm.

+ Ngang tà trước = Ngang mông trước + 3 = 25cm.

+ Nối từ eo đến mông , vẽ cong khoảng 0,5 cm + Nối thẳng từ mông đến lai, giảm lai 1cm.

 • Vẽ cổ :

+ Bên có hò : Hạ cổ = Cổ /4 = 32/4 = 8cm

Vào cổ = Cổ/ 8 + 0,5 cm = 32/8 + 0,5 = 4,5 cm + Bên không hò : Hạ cổ = Cổ /4 + 2= 32/4 + 2 = 10 cm

Vào cổ = Cổ/ 8 – 0,5 cm = 32/8 – 0,5 = 3,5 cm

 • Vẽ hò áo :(Hình C.1.3)

Lấy dấu phấn hò áo, sườn áo trước, vẽ hò áo.

 • Vẽ chiết ngực :

+ Bên không hò : Bề rộng chiết ngực = 4 cm + Bên có hò : Bề rộng chiết ngực = 3 cm + Đầu ngực bên có hò thấp hơn không hò 1 cm.

 • Vẽ khúc tay ngoài :(Hình C.1.3)

+ Dài tay = So đo /2

+ Lai 2 cm

+ Ngang bắp tay = ngang bắp tay sau.

     3. Cách gia đường may

 • Tà áo : 2 cm ( tà Nam)

1 cm ( tà Trung)

1 cm ( tà Bắc)

 • Sườn áo : 2,5
 • Bắp tay, sườn tay : 1
 • Vòng cổ, hò áo : Cắt sát.
 • Bâu áo keo ép : Cắt sát.
 • Vải bọc bâu :1 cm.
 • Vạt con gia đường may giống như trong thân.

>>> Có thể bạn quan tâm: Chụp ảnh chân dung

     4. Các chi tiết cắt

 • 2 khúc tay ngoài.
 • 1 thân trước, 1 thân sau.
 • 1 hò áo.
 • 1 vạt con.
 • 1 miếng keo ép để làm bâu.
 • 1 miếng vải bọc bâu ở ngoài.
 • 1 miếng vải bọc bâu ở trong.
 • Nếu tà Trung, tà Bắc cắt 4 miếng nẹp tà dài từ lai đến eo có bề ngang 2

     5. Qui trình may

 • May chiết ngực, chiết eo.
 • Viền hò áo.
 • May tà trước , tà sau.
 • May lai tay.
 • Nối khúc tay ngoài vào thân.
 • May đường sườn.
 • May bâu.
 • Ráp bâu.
 • Ráp lai.
 • Lược.
 • Luôn đường hò, đường tà, lai, vắt cổ
 • Đính bọ, kết nút, kết móc.
 • Ủi.

II. ÁO DÀI TAY RAGLAN


Hình. Áo dài tay Raglan

Vào thập niên 1960, nhà may Dung ở Đa kao, Sài Gòn đưa ra kiểu may áo dài với cách ráp tay Raglan. Kiểu áo này khắc phục được nhược điểm của áo dài tay thường, đường ráp nách đi xéo từ cổ xuống nách giúp cho áo mặc ôm vừa vặn ở phần vai. Thân áo được cách điệu nhiều kiểu khác nhau theo thời trang. Kiểu áo dài tay Raglan căn bản vẫn được nhiều người ưa chuộng đến ngày nay.

 1. Phương pháp tính vải
 • Khổ 70 cm : 2(dài áo + lai) + 1 dài tay = 2(125 +3) + 70 = 326 cm (= 350 cm cho áo và 580 cm cho cả bộ).
 • Khổ 90 cm : 2(dài áo + lai) = 2(125 + 3) = 256 cm – 260
 • Khổ 120 cm :

+ Áo : Dài áo + dài tay + lai = 125 + 70 + 3 = 198 cm – 200 cm.

+ Cả bộ : 2(dài quần + lai quần + xếp xéo 5cm) + dài áo + lai áo = 2(102 + 1 + 5) + 125 + 3 = 344 cm – 350 cm (nếu có hoa văn = 380 cm).

 • Khổ 150 cm :

+ Áo : 2(dài tay + lai) – 150 cm.

+ Cả bộ : Áo + quần (110 cm) – 260 cm.

 1. Phương pháp thiết kế

* Thân sau (Hình C.2.3)

 • xếp vải : Từ biên vải đo vào bằng đoạn ngang tà + 2cm đường may.
 • AAi: Dài sau = Số đo – nhấn ngực + lai = 125 – (40 – 36) + 3 = 124cm.
 • AA2 : Hạ eo sau = Số đo = 36cm.
 • A2A3 : Hạ mông = Hạ eo sau /2 = 36/2 = 18cm.
 • AA : Hạ nách = Vòng nách /2 + 2 = 33/2 + 2 = 18,5cm (vai trung bình).

+ Vai xuôi = Vai trung bình + 0,5^ 1 = 19 ^ 19,5cm.

+ Vai ngang = Vai trung bình – 0,5^ 1 = 17 ^ 17,5cm.

 • Vẽ cổ sau.

+ Vào cổ = Cổ /8 – 0.5 = 32/8 – 0,5 – 3,5cm.

+ Hạ cổ = 0,5cm.

 • Ngang ngực = Ngực /4 – 0,5 = 20,5 – 0,5 = 20cm.
 • Ngang eo = Eo /4 + 3 (pince) = 16 + 3 = 19cm.
 • Ngang mông = Mông /4 + 0,5^1 = 20,5 + 1 = 21,5cm.
 • Ngang tà = Ngang mông + 2 ^ 3 = 21,5 + 2 = 23,5cm.
 • Lấy thân sau đặt lên vải vẽ thân trước.
 • AA1: Dài trước = Dài sau + chiết ngực = 124 + 4 = 128
 • AA2 : Hạ eo trước = Số đo = 40cm.
 • A2A3 : Hạ mông trước = Hạ mông sau = 18cm.
 • AA4: Hạ nách trước = Hạ nách sau = 18,5cm.
 • Ngang tà trước = Ngang tà sau = 23,5cm.
 • Ngang mông trước = Ngang mông sau = 21,5cm.
 • Ngang eo = Eo /4 + 2 = 15 + 2 = 17cm.
 • Ngang ngực = Ngang ngực sau + 2 = 22cm.
 • Vẽ cổ trước :

+ AB = Cổ /8 + 1 = 4 + 1 = 5cm (đoạn này không vẽ vì là phần cổ thuộc về tay áo).

+ Cổ áo vẽ từ B xuống.

+ BC: Vào cổ = Cổ /8 + 1 = 4 + 1 = 5cm.

+ BB1: Hạ cổ = Vào cổ /2 = 5/2 = 2,5cm.

* Tay áo

AA1: Dài tay = Số đo – 5 + lai = 70 – 5 + 2 = 67cm.

 • AA2 : Hạ nách tay = Hạ nách thân sau + 0,5 = 18,5 + 0,5 = 19cm.
 • A2A3 : Hạ bắp tay = 10cm.
 • Ngang tay = Vòng nách /2 = 33/2 = 16,5cm
 • Ngang bắp tay = Vòng bắp tay /2 + 1,5 = 24/2 + 1,5 = 13,5cm.
 • Ngang cửa tay = Số đo = 10cm.
 • Vẽ cổ :

+ Vào cổ = 2cm (theo công thức : Vào cổ = Vào cổ sau/2 + 0,5 nhưng chỉ lấy 2cm, phần dư trả về cổ trước tay áo).

+ Lên cổ = 1,5cm.

* Thiêt kê bâu áo
nn I • Ậ 1 *                                                ‘

 • Bâu cao :(Hình C.2.5)

+Bề cao bâu : 4 cm ^ 6 cm

* Nẹp hò (Hình C.2.7)                     ,       ,         ,           ,
+Bề cao đầu bâu nên vẽ thấp hơn giữa bâu từ 1 đến 2 cm để tạo sự thoải mái khi mặc.

Đặt thân trước lên vải vẽ nẹp, lấy dấu phấn ^ cổ trước, nách trước, vẽ nẹp hò.

* Vạt con Lấy dấu phấn ^ cổ trước, nách trước, sườn trước (trừ nhấn ngực), vẽ vạt con.

     2. Cách gia đường may

 • Cổ chừa 0,7cm.
 • Sườn áo chừa 2,5cm.
 • Tà áo chừa 1cm (cặp nẹp), 2 cm (tà nam).
 • Nách thân áo, sườn tay, tay áo chừa 1,5cm.
 • Lai cắt sát.
 • Nẹp tà cắt sát.

     3. Các chi tiết cắt

 • 1 thân trước.
 • 1 thân sau.
 • 2 tay áo.
 • 1 vạt con.
 • 1 nẹp hò.
 • 1 miếng bâu (keo ép Nhật).
 • 1 miếng bâu bên ngoài.
 • 1 miếng bâu bên trong.
 • 4 miếng nẹp tà, mỗi miếng 2cm.

     4. Qui trình may

 • May thử

+ May nhấn ngực, nhấn eo.

+ Ráp sườn tay.

+ Ráp sườn áo bên tay trái.

+ Ráp nách thân trước vào nách tay trước phía bên tay trái (may từ cổ đến nách).

+ Ráp nách thân sau vào nách tay sau phía bên tay trái (may từ cổ đến nách).

+ Ráp nách tay sau với nách thân sau bên tay phải.

+ May cầm (may một lớp ngay đường phấn để giữ vải) ở cổ trước, nách thân trước, sườn trước (bên phải), nách trước, sườn sau (bên phải).

Khi mặc thử, nếu điểm nào không vừa ta dùng kim gút ghim lấy dấu và vẽ lại.

 • Quy trình chính
 • Ép bâu, may bâu.
 • May chiếc ngực, chiếc eo.
 • May lai tay, ráp sườn tay.
 • May hò áo, lược hò.
 • May tà áo.
 • Ráp vạt con vào thân sau.
 • Ráp sườn trước và sườn sau phía tay trái.
 • Ráp nách.
 • Ráp bâu vào thân áo.
 • Lược bâu, lược tà, vắt cổ, luôn
 • Kết nút, móc, đính bọ.
 • Ủi.

III. ÁO DÀI BIỂN KIỂU

 • Phương pháp:

+Vẽ cổ căn bản.

+Ráp nách tay và nách thân.

+Xếp đôi áo lại theo đường giữa thân trước và giữa thân sau. +Đưa về dạng áo kiểu để vẽ cổ biến kiểu.* Áo có découpe liền (Hình C.3.2)

 • Rập thân trước theo căn bản.
 • Vẽ đường découpe cong.
 • Cắt tách rập giấy, xếp chiết ngực lại rồi in lên vải.

* Áo dài không pince eo

Áo có đặc điểm tà nhỏ, chiều dài ngắn, bâu thấp, cửa tay rộng, chiết ngực vẽ xéo hơn áo dài bình thường.

a. Số đo mẫu

Dài áo :

120cm

Hạ eo sau

: 36cm

Hạ eo trước

: 41cm

Chéo ngực

: 19cm

Dang ngực :

18cm

Vòng cổ

32cm

Vòng ngực

82cm

Vòng eo

60cm

Vòng mông

: 84cm

 1. Thiết kế

* Thân sau (Hình C.3.4)

 • Ngang eo sau = Eo /4 + 1 — 2 (cử động) = 17cm.
 • Hạ eo lấy lên 2cm (giống như áo bà ba).
 • Ngang mông sau = Mông /4 = 21cm.
 • Ngang tà sau = Mông /4 + 1 —>1,5 = 22,5cm
 • Thân trước (Hình C.3.5)
 • Ngang eo trước = Eo/4 + 0,5 —1 = 16cm.
 • Ngang mông trước = Mông /4 – 0,5 = 20,5cm.
 • Ngang tà trước = Ngang tà sau = 22,5cm.
 • Vẽ nhấn ngực xéo nhiều hơn áo dài có pince eo.

IV. ÁO KHOÁC

Hình. Áo khoác áo dài

Áo khoác hay còn gọi là áo choàng được mặc bên ngoài áo dài trong những buổi lễ truyền thống của dân tộc Việt Nam, lễ cưới. Áo được may bằng voan mỏng, ren hoặc các loại gấm truyền thống với nhiều kiểu khác nhau. Thân ôm vừa hoặc rộng, có xẽ tà hoặc không. Nẹp cổ to chạy dài từ cổ đến lai áo, cửa tay rộng. Áo được thiết kế theo kiểu tay liền cổ điển hoặc cách tân theo kiểu tay ráp, tay

 1. Số đo mẫu
 • Dài áo : 125cm ( đo phía sau)
 • Hạ eo sau : 36cm
 • Vòng cổ : 32cm
 • Vòng ngực : 82cm
 • Ngang vai : 36cm
 • Dài tay : 52cm ( đo từ đầu vai đến mắc cá tay + 5 cm)
 • Vòng nách : 33cm
 • Khổ 120 cm : 1 dài áo + lai +1 dài tay + co rút = 190
 • Khổ 150 cm : 1 dài áo + lai + co rút = 150
 1. Phương pháp thiết kế

Xếp vải : Gấp đôi 2 biên vải, thân trước và thân sau vẽ cùng trên một khổ vải.

*Thân sau (Hình C.4.1)

 • Dài sau = Số đo + lai 3 cm
 • Hạ eo = 36 cm
 • Vào cổ = (Cổ/ 6 + 0,5 cm) + 2 cm
 • Hạ cổ = 1,5 cm
 • Ngang vai = Vai /2 + 1 cm
 • Hạ vai = Vai /10
 • Vẽ nách : Giống áo kiểu nữ nhưng cộng cử động hạ nách rộng hơn.
 • Hạ nách = Ngực /4
 • Ngang ngực = Ngực / 4 + 5 cm
 • Ngang eo = Ngang ngực – 2 cm
 • Ngang mông = Ngang ngực *Thân trước (Hình C.4.1)

– Vẽ liền với thân sau ở đường sườn.

 • Dài áo trước = dài áo sau + 2 cm sa vạt.
 • Vào cổ trước = Vào cổ sau.
 • Ngang vai trước = Ngang vai sau.
 • Hạ vai = Vai /10
 • Ngang ngực trước = Ngang ngực sau.
 • Ngang eo trước = Ngang eo sau.
 • Ngang mông trước = Ngang mông sau.
 • Cổ trước : Từ đường giữa cắt giảm vào 5 cm để khi mặc hai đường đinh áo hở ra. Phần chừa để gắn nẹp 3
 • Nẹp cổ
 • Bề dài = (2 x Dài áo trước ) + chiều dài của vòng cổ sau.
 • Bề ngang = 3 ^ 5 Khi cắt gấp đôi vải theo canh sợi dọc.
 • Tay áo (Hình C.4.2)
 • Vẽ giống tay áo kiểu.
 • Nẹp tay :

+Bề ngang = 3 ^ 5 cm. Khi cắt gấp đôi vải theo canh sợi dọc.

+ Bề dài = chiều rộng cửa tay + đường may

     2. Cách gia đường may

 • Cổ áo : 0,7 cm
 • Vai : 1 cm
 • Nách : 1 cm
 • Lai : cắt sát.
 • Các chi tiết cắt
 • Cửa tay : cắt sát.
 • Nẹp cổ, nẹp tay : 1 cm
 • 1 thân trước liền với thân sau.
 • 2
 • 2 nẹp tay.
 • 1 nẹp cổ.

     3. Qui trình may

 • Ráp vai.
 • May đường sườn.
 • Ráp nẹp cổ vào thân.
 • Ráp nẹp tay.
 • May sườn tay.
 • Ráp nách tay vào nách thân.
 • Gấp lai.

Xuân Nguyễn

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.