Tạp chí công nghệ Việt Nam

CÁC KIỂU QUẦN VIỆT PHỤC

I. QUẦN BÀ BA

Quần đáy giữa lưng thun được mặc với áo Bà ba, có thể may ống hẹp hay rộng tùy theo thời trang. Quần có bản lưng thun nhỏ, không có túi và không có đường nối bên hông. May bằng lụa hoặc các lọai vải có độ dầy trung bình.

 • Quần lưng thun ống hẹp

Hình A.1.1 Mô tả quần lưng thun ống hẹp

 1. Số đo mẫu
 • Dài quần : 90 cm
 • Ngang ống : 22 cm
 • Vòng mông : 88 cm
 • Vòng eo : 60 cm (đo để dễ cắt thun).

     2. Phương pháp tính vải

 • Khổ vải < 90 cm : 2 (dài quần + lưng + lai) + co rút = 200cm — 210
 • Khổ vải 120 cm : 2 (dài quần + lưng + lai) + co rút – 30 cm = 170cm — 180
 • Khổ vải 150 cm : 1 dài quần + lưng + lai + co rút = 100cm — 110

     3. Phương pháp thiết kế (Hình A. 1.2)

 • Biên vải đo vào bằng ngang đáy + đường may, gấp vải bề trái ra ngòai.
 • Lai quần nằm bên tay trái, lưng quần nằm bên tay phải người cắt.

>>> Xem thêm: Sai lầm khi không quan tâm đến quy tắc công sở

 • Dùng kim gút ghim giữ vải.
 • Dài quần = Số đo + 2 cm lai quần = 90+2 = 92
 • Hạ đáy = Mông/4 + 7^ 8 cm = 29
 • Ngang đáy = Mông/4 + Mông/10 = 22+8,8 ~ 31
 • Ngang mông = Mông/4 + 3 cm = 25 cm
 • Lưng quần = 2 cm ^ 3 cm .
 • Ngang lưng = Mông/4 + 2^3 cm = 24
 • Ngang ống = 22

    4. Cách gia đường may

 • Lai quần, lưng quần : Cắt sát.
 • Đường đáy, đường ống : Chừa 1,5

    5. Các chi tiết cắt

 • 2 ống quần
 • 1 đoạn thun < 60 cm
 • Qui trình may
 • Gấp lai
 • Ráp ống
 • Ráp đáy
 • May lưng
 • Luồn thun
 • Ủi hoàn tất
 • Quần lưng thun ống rộng

  1. Số đo mẫu
 • Dài quần : 102 cm
 • Vòng eo : 60 cm
 • Vòng mông : 88 cm
 • Rộng ống : 36 cm
 • Khổ 90 cm : 2(dài quần + 5 cm (độ co vải).
 • Khổ 120 cm : 2(dài quần + lai + 5 cm xếp xéo) – 30
 • Khổ 150 cm : 1(dài quần)

 • Cách vẽ (Hình A.1.5)

+ Chuẩn bị xếp vải :

 • Từ biên vải đo vào 2cm đường may.
 • Đo rộng ống = 36
 • Chia đôi rộng ống, đo dài quần từ điểm giữa rộng ống đo lên.
 • Dài quần = Số đo + 1 (lai) = 102 + 1 = 103
 • Hạ đáy = Mông /4 + 7^ 8 cm = 22 + 7 = 29
 • Ngang đáy = Mông /4 + Mông /10 +1cm (đường may) = 22 + 8,8 + 1 ~ 32 cm ( thêm 2cm đường may).

>>> Có thể bạn quan tâm: Chụp ảnh nghệ thuật mẹ và bé

+ xếp vải theo hai đường rộng ống và ngang đáy.

 • Nối điểm giữa rộng ống và ngang đáy để kẻ đường chính trung.
 • Vẽ đường ngang ống = 36 cm thẳng góc với đường chính trung.
 • Vẽ đường ngang đáy thẳng góc với đường chính trung.
 • Vẽ ngang eo = Mông /4 +1cm = 22 + 1= 23
 • Vẽ ngang mông thẳng góc với đường chính trung + Ngang mông = Mông /4 +2cm = 24
 1. Cách gia đường may
 • Lai quần, lưng quần : Cắt sát.
 • Đường đáy, đường ống : 1,5cm

     2. Các chi tiết cắt

 • 2 ống quần
 • 1 đoạn thun < 60 cm

     3. Qui trình may

 • Ráp ống
 • Ráp đáy
 • May lưng
 • May lai
 • Luồn thun
 • Ủi hoàn tất
 • QUẦN ỐNG XÉO CÓ DÂY KÉO


Hình A.2.1 Mô tả quần ống xéo có dây kéo

Quần ống xéo có dây kéo, về kiểu dáng giống quần lưng thun chỉ khác phần lưng, nhờ có đường dây kéo mà lưng mặc ôm vừa, tạo dáng người mặc có eo nhỏ và ống quần rũ mềm mại. Nguyên liệu vải sử dụng để may bằng lụa hoặc phi bóng.

 1. Số đo mẫu
 • Dài quần : 102 cm
 • Vòng eo : 60 cm
 • Vòng mông : 88 cm
 • Rộng ống : 36 cm

    2. Phương pháp tính vải

 • Khổ 90 cm : 2(dài quần cm (độ co vải).
 • Khổ 120 cm : 2(dài quần tay lại 2 đáy

chung).

 • Khổ 150 cm : 1(dài quần)

     3. Phương pháp thiết kế+ Chuẩn bị xếp vải :

 • Từ biên vải đo vào 2cm đường may.
 • Đo rộng ống = 36
 • Chia đôi rộng ống, đo dài quần từ điểm giữa rộng ống đo lên.
 • Dài quần = Số đo + 1 (lai) = 102 + 1 = 103
 • Hạ đáy = Mông /4 + 7^ 8 cm = 22 + 7 = 29
 • Ngang đáy = Mông /4 + Mông /10 +1cm (đường may) = 22 + 8,8 + 1 ~ 32 cm ( thêm 2cm đường may).

+ xếp vải theo hai đường rộng ống và ngang đáy.

 • Nối điểm giữa rộng ống và ngang đáy để kẻ đường chính trung.
 • Vẽ đường ngang ống = 36 cm thẳng góc với đường chính trung.
 • Vẽ đường ngang đáy thẳng góc với đường chính trung.
 • Vẽ ngang eo = Eo/4 +4 cm (li quần) = 15 + 4 = 19
 • Vẽ ngang mông thẳng góc với đường chính trung
 • Ngang mông = Mông /4 + 1cm = 22 + 1 = 23
 • Vẽ cong đường đáy quần.
 • Vẽ ống quần.
 • Vẽ li quần
 • Chia đôi ngang eo, vẽ li quần rộng 3 cm ; dài 12-1 li bên hông rộng 1cm ; dài 8 cm.
 • Vẽ nẹp lưng quần : lưng rời bề ngang = 4,5

bề dài = Eo /2 + 8 cm = 30 + 8 = 38 cm.

>>> Có thể bạn quan tâm: Chụp ảnh cổ trang trung quốc

     4. Cách gia đường may

 • Lai quần, lưng quần : Cắt sát.
 • Đường đáy, đường ống : 1,5cm.
 • Cửa quần : 3
 • Nẹp lưng : cắt sát.

     5. Các chi tiết cắt

 • 2 ống quan.
 • 2 miếng nẹp lưng.

     6. Qui trình may

 • Ráp ống.
 • Ráp một đoạn đáy.
 • May dây kéo.
 • Ráp lưng.
 • Ráp hoàn chỉnh đáy.
 • May
 • Kết móc.
 • Ủi hoàn tất.
 • QUẦN ỐNG THẲNG CÓ DÂY KÉO

Hình A.3.1 Mô tả quần ống thẳng có dây kéo

Quần ống thẳng có dây kéo có thể may ống đứng hoặc ống hẹp dùng để mặc với áo dài tà lớn có chiều dài dài theo kiểu cổ điển.

 1. Số đo mẫu
 • Dài quần : 100 cm
 • Vòng mông : 88 cm
 • Vòng eo : 60 cm
 • Ngang ống : 30 cm

     2. Phương pháp tính vải

 • Khổ vải < 90 cm : 2 (dài quần + lưng + lai) + co rút = 200 cm —> 210 cm
 • Khổ vải 120 cm : 2 (dài quần + lưng + lai) + co rút – 30 cm = 170 cm ^ 180 cm
 • Khổ vải 150 cm : 1 dài quần + lưng + lai + co rút = 100 cm —> 110 cm Phương pháp thiết kế (Hình A.3.2)
 • Biên vải đo vào bằng ngang đáy + đường may, gấp vải bề trái ra ngoài.
 • Lai quần nằm bên tay trái, lưng quần nằm bên tay phải người cắt.
 • Dùng kim gút ghim giữ vải.
 • Dài quần = Số đo + 1^ 2(lai) = 100 + 2 = 102
 • Hạ đáy = Mông/4 + 7^ 8 = 22 + 7 = 29
 • Ngang đáy = Mông/4+Mông /10 = 22 + 8,8 ~ 31cm
 • Ngang eo = Eo/4 + 5( xếp 2 li) = 15 + 5 = 20cm.
 • Ngang mông = Mông/4 + 1= 23
 • Ngang ống = 30 cm
 • Nẹp lưng quần

Bề ngang = 4,5 cm.

Bề dài = Eo/2 + 8 cm = 30 + 8 = 38 cm.

– Nếu lưng liền : Gấp li quần, vẽ nẹp lưng quần đồng dạng với đường cong của lưng quần.

 • Bề cao lưng 3 cm.
 • Đường đáy, đường ống : 1,5
 • Cửa quần : 3
 • Nẹp lưng : Cắt sát.
 • Lưng quần :
 • Lưng rời : Cắt sát
 • Lưng liền : 1 cm
 1. Các chi tiết cắt
 • 2 ống quần.
 • 2 miếng nẹp lưng.
 • Nếu may lưng liền cắt thêm hai miếng keo ép (mex).

     2. Qui trình may

 • Ráp ống.
 • Ráp một đoạn đáy .
 • May dây kéo.
 • Ráp lưng.
 • Ráp hoàn chỉnh đáy.
 • May
 • Kết móc.
 • Ủi hoàn tất.

Xuân Nguyễn

 

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.